ZAPRASZAMY DO KOŚCIOŁA

11:00 Niedziela - transmisja ON-LINE

Zapraszamy Cię na nasze spotkanie! To czas i miejsce dla każdego, kto chce zwrócić się do Pana Boga i posłuchać Jego Słowa. Jeśli masz pytania - napisz do nas!

OGLĄDAJ OSTATNIE NAUCZANIE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

JESTEŚMY LUDŹMI, KTÓRYCH ŁĄCZY CHRYSTUS.

Każdy z nas usłyszał o miłości, jaką ukochał nas Jezus, oddając za nas życie na krzyżu. Odpowiedzieliśmy na nią, powierzając Mu swoje życie. Doświadczyliśmy Jego przebaczenia i wolności. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa trwale nas przemieniły, nadając nowy sens naszej codzienności.

Dzielimy się Dobrą Nowiną o Jezusie z innymi. Naszym celem jest odnawianie relacji z Bogiem, życie zgodne z Biblią oraz rozszerzanie Królestwa Bożego na Ziemi.

Poznaj nas lepiej!

POZNAJ NASZEGO PASTORA
Andrzej Krajka
Po nawróceniu w 1989 roku rozpoczyna wraz z żoną Anną budowę wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Krapkowicach, która obecnie jest Centrum Chrześcijańskim „Tylko Jezus” – częścią Kościoła Bożego w Chrystusie. Jego pasją jest pasterstwo i rozszerzanie Królestwa Bożego. „Na sercu leży mi przyprowadzanie ludzi do Jezusa i czynienie z nich uczniów” – mówi. Jest tatą dwóch dorosłych córek, czynnym nauczycielem oraz samorządowcem. Jednym słowem – człowiek do rany przyłóż!

Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”
Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach

os. Sady 1, 47-303 Krapkowice

Spotkania niedzielne

Krapkowicki Dom Kultury
Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice

W każdą niedzielę o 10:00